RSS Новости:

Изашала је из штампе монографија „Примат римског епископа“
Изашао из штампе зборник огледа из упоредног богословља: „Да не буде раздора у Телу“
Најновији број часописа „Саборност“ XII (2018)
Зборник „Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури“
Предавање протођакона доц. др Предрага Петровића „Изазов богословског исказа у Верској настави“
Часопис „Саборност“ уврштен у категорију водећих часописа националног значаја: М51
Промоција Сабраних дела о. Г. Флоровског на Сајму књига 2018.
Протођакон доц. др Златко Матић одржао предавања на МДУ „Ломоносов“ и на НИУ БелГУ.
Прва промоција Сабраних дела о. Георгија Флоровског на српском језику
Одржан научни богословски скуп у оквиру прославе 200 година освећења манастирске цркве манастира Покајница

Презентација је израђена
са благословом Његовог преосвештенства Епископа пожаревачко-браничевског
Г. Игнатија

Пријава на e-mail листу (?)

КУПИТЕ ONLINE
Искористите попуст!

1.9.2010. | Издаваштво » Архива Епархије браничевске

Зоран Ранковић, Мирослав Лазић

Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857–1876

Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857–1876Публиковани извори у другој књизи библиотеке „Архива Епархије браничевске“ хронолошки се надовезују на оне из претходне публикације, а односе се на период од 1857. до 1876. године, када је Пожаревац, у црквено-административном погледу, као седиште Окружног протопрезвитерата, био у саставу Митрополије београдске. Извори припадају истој тематској целини, и односе се на уредбе, прописе, правила и решења Архијерејског Сабора које је Митрополија београдска, преко окружних протопрезвитера, прослеђивала подручном свештенству. Један мањи део ових докумената, али не у интегралном облику, донекле је познат научној јавности захваљујући митрополиту Михаилу, који их је у нешто сажетијој форми публиковао у Ручној свештеничкој књизи, објављеној 1867. године. С друге стране, поједина решења и одлуке Архијерејског Сабора су, на иницијативу митрополита Инокентија, штампане 1900. године у Зборнику правила, уредаба и наредаба Архијерејског Сабора православне српске цркве у Краљевини Србији (од 1839–1900).

Сагледавајући структуру и садржај публикованих извора, може се уочити широк спектар тема којих се дотичу, не само оних из црквене, већ и социјалне, политичке и културне историје. Свакако, највећи број докумената односи се на организационо устројство и црквено-административно уређење православне цркве у Кнежевини Србији, као и утврђивање верског и црквеног живота у складу са актуелном богословском и литургичком литературом, коју је Конзисторија редовно препоручивала свештенству путем расписа. Поред извора који се тичу унутрашњег уређења цркве, значајно место заузимају и циркулари захваљујући којима се на прави начин може сагледати просветно-едукативна улога цркве у конституисању индивидуалног и колективног идентитета српског друштва 19. века. У оквиру државног програма систематске верске и културно-просветне едукације, држава је преко институције цркве, која је, бринући о утврђивању вере и морала у народу, као залоге за духовни и материјални просперитет нације, имала ангажовану улогу и у свеопштем просвећивању поданика — од политичке и друштвене едукације до подизања нивоа свести о потреби одржавања хигијене и народног здравља. Занимљиве изворе представљају документи који осветљавају однос цркве према држави и владарима, међу којима посебно место имају они у којима се потврђује божанска ауторизација владарске власти кроз миропомазање и литургијско и богослужбено помињање...

Извод из књиге [PDF 1.0 MB]

Прилог у часопису „Православље“

Прилог у часопису „Саборност“


CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

271.222(497.11)-722-74"1857/1876"(094.5)

УРЕДБЕ и прописи Митрополије београдске : 1857-1876 / приредили Зоран Ранковић, Мирослав Лазић.
- Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу,
2010 (Крагујевац : Графостил). - 413 стр. : факс. ; 23 cm.
- (#Библиотека #Архива Епархије браничевске ; #књ. #2)

Тираж 800. - Уводна реч: стр. 15-19.
- Напомене и библиографске референце уз текст.
- Регистар.

ISBN 978-86-87329-10-2

a) Српска православна митрополија београдска - 1857-1876 - Законски прописи

COBISS.SR-ID 177863948

EAN 9788687329102