RSS Новости:

Васкршња посланица Епископа браничевског, 2022.
Предавање протођакона проф. др Златка Матића „Хришћанство - Црква на Путу ка Царству“
Божићна посланица Епископа браничевског, 2021
Часопис „Саборност“ у категорији истакнутих националних часописа: М52
Најновији број часописа „Саборност“ XV (2021)
Друга књига едиције „Саборност — антологијски избор 1995–2020“
У оквиру библиотеке „Приручници“ нова студија епископа Игнатија
Зборник епископа Игнатија „Љубав је темељ спасења“.
Уснуо је у Господу Милета Радојевић
Нова књига аутора Златка Матића „Они од Пута: Предлог сапутничке (син-одалне) еклисиологије“

Презентација је израђена
са благословом Његовог преосвештенства Епископа пожаревачко-браничевског
Г. Игнатија

Пријава на e-mail листу (?)

КУПИТЕ ONLINE
Искористите попуст!

1.12.2021. | Издаваштво » Приручници

Игнатије Мидић

Једна и многе Цркве и проблем њиховог јединства

Увод

На самом почетку свог излагања хтео бих да нагласим да је централна тема теологије (или би требало да буде) Црква, односно еклисиологија. Јер је хришћанска вера неодвојива од Цркве, или тачније, хришћанство је Црква. Блажене успомене о. Георгије Флоровски често је подвлачио ову чињеницу, да је хришћанство, пре свега, Црква. Нити је само учење, нити пак етички систем, већ је пре свега заједница (општина, κοινότης). Да би поткрепио овај свој став, о. Флоровски цитира стару хришћанску изреку коју налази код Тертулијана, а која каже: unus Christianus nullus Christianus (један хришћанин једнако је ниједан хришћанин). Један сâм хришћанин не може бити хришћанин и верник без заједнице са другим верницима, хришћанима, тј. мимо Цркве. Ако се сетимо да је Црква заједница не само људи међу собом, већ и заједница с Богом, онда нема заједнице човека с Богом мимо Цркве. Библија сведочи да се Господ не обраћа људима као појединцима, већ заједници — Цркви. Тачније, Реч Божја (Θείος Λόγος) се упућује људима и као појединцима, али само као члановима заједнице, односно Цркве, како старозаветне, тако и новозаветне.

С друге стране, еклисиологија је централна теолошка тема и због тога што је хришћанска теологија реч о спасењу, о вечном животу како човека, тако и света у опште. Будући да је Црква заједница човека и света с Богом у Христу, мимо Цркве нема спасења ни човека ни света, јер нема заједнице с Богом који једини извор постојања, мимо ње. Одавде потиче и она друга изрека коју срећемо код Св. Кипријана Kартагинског а која каже: extra ecclesiam nulla salus (мимо Цркве нема спасења). Дакле, не само вера, него и хришћанска онтологија се поистовећује са Црквом. Отуда наше прво и основно питање гласи: шта је то Црква, или тачније, која се то заједница поистовећује са Црквом?

Друго питање којим ћемо се бавити у овој студији јесте питање јединства Цркве. Св. апостол Павле у својим посланицама различитим црквама апелује на јединство свих верних који припадају једној Цркви упоређујући њено постојање са постојањем тела, тј. Тела Христовог (уп. 1Кор 12). Јер као што у једном телу не могу постојати његови удови посебно, јер онда нема тела, тако и у Цркви ниједан члан не може постојати одељено од других чланова.

Познато је такође, да од најранијих времена, о чему сведочи и апостол Павле, термин Црква се употребљава како у једнини (уп. 2Кор 1, 1), тако и у множини (уп. 1Кор 16, 19). Када се апостол обраћа хришћанима једног конкретног града (нпр. у Коринту) он овај термин употребљава у једнини, а кад се обраћа хришћанима једне шире области (нпр. Ахаја), у множини — Црквама. Ово упућује на закључак да од самог почетка хришћанске историје постоје многе Цркве. Истовремено код свих апостола, као и код светих отаца који говоре о Цркви, уочавамо да они подразумевају да постоји Једна Црква Божја и ако истовремено постоје многе цркве, на многим местима. Ова чињеница указује на то да је Црква Једна али да постоји као многе, тј. да је Једна и истовремено многе. На који начин се остварује јединство многих месних Цркава у Једну Цркву и зашто је оно потребно? На горе постављена питања ћемо покушати да одговоримо, пре свега, на основу теологије, тј. на основу учења светих отаца о Богу као Св. Тројици, о Христу као и о другим теолошким питањима. Дакле, да почнемо са првим питањем: шта је то Црква и која се то заједница поистовећује са Црквом?


Публиковање књиге помогла је
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Владе Републике Србије

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

271.2-1
271.2-284
271.2-72-1

МИДИЋ, Игнатије, 1954-
Једна и многе Цркве и проблем њиховог јединства : теолошки приступ / епископ Игнатије Мидић.
- Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2021 (Ужице : Графичар).
- 126 стр. ; 21 cm.
- (Библиотека Приручници ; књ. 16)

Тираж 400.
- Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-87329-92-8

а) Православна теологија
б) Православна догматика
в) Православна еклисиологија

COBISS.SR-ID 49578761